Dla kogo?

Dla Przedsiębiorców, Zarządów i Kadry Zarządzającej oraz całych zespołów, firm i organizacji z sektora Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Co robię?

Buduję zindywidualizowane, wielopoziomowe i holistyczne Projekty i Procesy Rozwojowe dla Liderów i ich Organizacji.

Jak to robię?

Stosując zindywidualizowane, sprawdzone metody, dopasowane na podstawie potrzeb i diagnozy, które prowadzą w stronę osiągnięcia założonych rezultatów. Mentoring • Doradztwo • Business Coaching • Warsztaty • Szkolenia • Executive Coaching • Interim Management • Counselling - wsparcie psychologiczne

Pracuję z Przedsiębiorcami, Zarządami i Kadrą Zarządzającą

Transferuję wiedzę i dzielę się 30 letnim doświadczeniem i najlepszymi praktykami z obszarów: Retail, FMCG, Dystrybucja, Handel, Negocjacje, Zakupy, Marketing, HR Management, Logistyka, Audyt, Finanse, Nowe Technologie, Edukacja.

Holistyczna analiza działalności. Identyfikacja potencjałów, mapa ryzyka.

Towarzyszę i wspieram Przedsiębiorców, pragnących przyśpieszyć lub rozwinąć działalność firmy.

Inspiruję Szefów w planach ekspansji, kreowaniu i wdrażaniu nowych produktów i usług. 

Pomagam zainicjować i wprowadzić zmiany, przemodelować działalność, przeprowadzić restrukturyzację.

Rozwijam Liderów i młode talenty, podnoszę kompetencje i przygotowuję do awansu.

Wspieram w zarządzaniu kadrę średniego i wyższego szczebla, budowanie zaangażowania, mentoring,
wsparcie i rozwój pracowników.  

Pomagam ukształtować i wdrożyć Misję, Wizję, Wartości i Nową Kulturę Organizacyjną w Przedsiębiorstwach.

Pracuję z osobami, które chcą stworzyć i zainicjować swój pierwszy własny biznes.

Moją misją i wartością, jest wsparcie ludzi w stworzeniu – nowoczesnych na miarę aktualnych czasów – miejsc pracy, w których odnajdą się wielopokoleniowe i wielokulturowe zespoły pracowników.

Miejsc pracy gdzie błędy są nauką i podstawą do wyciągnięcia prawidłowych wniosków. Gdzie zamiast planować i budżetować, ludzie działają, eksperymentują i modelują działania na podstawie doświadczeń.

Miejsc pracy, bez anachronicznych rozbudowanych hierarchii służbowych, zcentralizowanego modelu zarzadzania, gdzie z dala od prawdziwych klientów,
są podejmowane strategiczne decyzje, bez ograniczających procedur, nawyków i rutyny.
Środowisk pracy z pracownikami skutecznymi, odpowiedzialnymi, zaangażowanymi i zmotywowanymi, będących ambasadorami produktów i usług które wykonują.
Pracowników z wizją, głębokim sensem wykonywanej pracy, z poczuciem własnej wartości.  

Co robię? Zakres oferowanych usług.

Dopasowywana oferta; Mentoring, Coaching, Doradztwo, Warsztaty, Szkolenia, Counselling

Wnoszę 30 letnie, międzynarodowe doświadczenie i kompetencje z dużego biznesu.

Transferuję wiedzę, towarzyszę we wdrażaniu.

Inspiruję w celu wypracowania nowych rozwiązań, zmieniam myślenie.

Razem zorganizujemy i wymodelujemy Twój biznes.

Wspólnie podniesiemy wartość organizacji. 

Wspieram w budowaniu biznesowych i handlowych modeli.

Pomagam w HR managemencie i w budowaniu skutecznych zespołów.

Skomponujemy skuteczny handel, metody i taktyki negocjacyjne.

Razem stworzymy strategie, wizje / scenariusze rozwojowe.

Wymodelujemy kulturę organizacyjną, wizję, misję i wartości.

Struktura procesu współpracy - Projekty na miarę

Konsultacja - zanim zaczniemy

Niezobowiązująca konsultacja, na której chciałbym poznać sytuację, wstępne cele, założenia i oczekiwania. Na których podstawie, przedstawię wstępny model współpracy.

Audyt i diagnoza - jak jest i być może

Zrewidujemy, aktualną sytuację, Określimy zasoby, mocne strony oraz zdefiniujemy obszary do pracy. W tym celu, zaproponuję sprawdzone metody diagnostyczne.

Cele biznesowe - kierunki, efekty

Ustalimy plan pracy, metodologię oraz timing. Zwaloryzujemy założenia. Ustalimy jakie mają być efekty i końcowe korzyści.

Kreacja - nowy model

Ukształtujemy i wymodelujemy jak osiągniemy finalne efekty. Będę inspirował, prowokował, doradzał, kwestionował ... przesuwał granice czy zmieniał perspektywę.

Wdrożenie - plan działania

Przygotujemy i potwierdzimy etapy procesu. Sprecyzujemy zasoby, zaczniemy wdrażać rozwiązania, korygując na bieżąco działania.

Zamknięcie - wnioski i analizy

Podsumujemy projekt i proces wdrażania, porównamy z pierwotnymi założeniami. Ustalimy dalsze możliwe etapy rozwojowe.

Wybrane dziedziny i możliwe obszary współpracy

 

działania

 • Kreacja lub adaptacja Kultury Organizacyjnej, Wartości , Misji i Wizji Przedsiębiorstwa
 • Rozwój i podniesienie kompetencji dla Przedsiębiorców, Zarządów i Kadry Zarządzającej
 • Wsparcie przy tworzeniu i rozpoczęciu nowej działalności biznesowej
 • Biznesowe, finansowe i handlowe modele przedsiębiorstw
 • Rozwój, ekspansja, podbój nowych rynków, wdrożenie nowych produktów i usług
 • Organizacja działów sprzedaży, negocjacje
 • Zarządzanie w oparciu o wyniki
 • Audyt, rewizja, diagnoza – ocena bieżącej działalności 
 • Restrukturyzacja, zmiana organizacji, adaptacja działań do bieżącej sytuacji rynkowej 
 • Ograniczenie kosztów wewnętrznych
 • Modelowanie i zmiany w HR managemencie
 • Zmiana modeli pracy zespołowej, rozwiązywanie wewnętrznych konfliktów,
  budowanie zaangażowania, podnoszenie kompetencji i skuteczności
 • Rozwój umiejętności i kompetencji miękkich

Jesteś zainteresowana/any współpracą? Zapraszam do rezerwacji 45' konsultacji on-line. Szczegóły w zakładce/Kontakt.
Koszt konsultacji wstępnej wynosi 149 PLN.

×

Dzień dobry,
Proszę o kontakt mailem na tomasz.rudnicki@coachmentor.pl

× Napisz do mnie na WhatsApp