Tomasz R 34 www j
cropped MeritumConsulting LogoPodst siec 1
cropped MeritumConsulting LogoPodst siec 1

Z BIBLIOTEKI WŁASNYCH DOŚWIADCZEŃ

Pracując w zespole ekspansji międzynarodowej, zostałem „wypożyczony” do innej organizacji, z którą moja firma „matka” zamierzała zbudować wspólny projekt biznesowy. Moje kompetencje były potrzebne naszemu partnerowi.
Równolegle, był to czas kiedy mogłem zdiagnozować sytuację od środka, co miało być cenną informacją, w temacie przyszłej współpracy.
Projekt trwał kilka miesięcy, był realizowany w innym, azjatyckim kraju.

Podczas jednej z rozmów podsumowujących, mój szef po wysłuchaniu tego co udało się wdrożyć – zapytał:

– No dobrze, a poza tym, co udało się zrealizować dla naszego partnera oraz wiedzą jaką sam zdobyłeś, jakie korzyści
ma z tego nasza firma? Jak zdobyta wiedza, może nas wzbogacić?

Przyznam, że w tamtym czasie, odpowiedź na to pytanie nie była dla mnie oczywista.

Posiadłem wiedzę w obszarach specyfiki rynku, konkurencji, obyczajów, norm kulturowych według których żyją mieszkańcy. 
Zdiagnozowałem jak działa firma, jakie kompetencje posiadają jej pracownicy.
Mogłem oszacować potencjał i możliwości rozwoju.
Nawiązałem szereg relacji biznesowych.

🔴 Wyzwaniem okazało się zagadnienie, jak tą WIEDZĄ ZARZĄDZAĆ.

KAPITAŁ INTELEKTUALNY

Dzisiaj, współpracując z osobami z różnych organizacji, temat zarządzania wiedzą pojawia się regularnie.
Na zasoby wiedzy można spojrzeć wielorako:

 • pod kątem własności (receptury, prawa autorskie, patenty, zastrzeżone znaki…)
 • organizacyjnie (procedury, spisane procesy, regulaminy, stosowane praktyki, style, modele biznesowe, metody…)
 • strategicznie (misja, wizja, kultura organizacyjna, wartości)
 • informacyjnie (dane, wyniki, statystyki, badania…)

ale jest też obszar wiedzy intelektualnej.

~ L. Edvinsson i M. Malone, określają zasoby wiedzy jako KAPITAŁ INTELEKTUALNY, a jego wartością jest różnica
między rynkową wartością przedsiębiorstwa – a jego wartością księgową.

Myśląc o zarządzaniu w ujęciu kapitału intelektualnego, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów:

 • Jakiego rodzaju wiedzą dysponujemy w organizacji?
 • Jakie są źródła nowej wiedzy?
 • Jak ukierunkowywać i rozwijać wiedzę?
 • Gdzie chcemy i powinniśmy gromadzić wiedzę?
 • Jak efektywnie zarządzać wiedzą?
 • Jak organizować dzielenie się wiedzą?

i co bardzo istotne, zidentyfikować bariery i trudności w procesie zarządzania wiedzą. Częstym problem w rozwoju i dzieleniu się wiedzą jest – kultura organizacyjna.

Na proces zarządzania wiedzą, można spojrzeć również przez pryzmat kompetencji pracowników. Istotna okazuje się znajomość, świadomość i regularna aktualizacja wiedzy o kompetencjach ludzi w naszych organizacjach.

Obserwując bardzo dynamiczny rozwój Sztucznej Inteligencji, oraz takich systemów i modeli jak #ChatGPT – myślę, że w kontekście zarządzania wiedzą
– przy odpowiednich założeniach – możliwości stają się wręcz nieograniczone.

Poszukujesz więcej inspiracji o dojrzałym przywództwie, zapraszam do lektury ➡️ Inspirujący LIDER

Chcesz udostępnić

może zainteresujesz innych

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Zapraszam do mojej społeczności

×

Dzień dobry,
Proszę o kontakt w wiadomości WhatsApp, lub mailem na tomasz.rudnicki@coachmentor.pl

× Kontakt WhatsApp lub e-mail