Mentoring dla Kadry Zarządzającej, Zarządów i Przedsiębiorców

Jak mogę Tobie pomóc ?
Mentoring, Doradztwo Strategiczne, Konsulting Biznesowy, Warsztaty i Szkolenia

Czym jest Mentoring?

Coaching i Mentoring to skuteczne i rozwojowe metody wsparcia oraz kompetencje przyszłości. 

EMCC🔴 Według Europejskiego Centrum Mentoringu i Coachingu (ECMC)  – MENTORING to dobrowolna, niezależna od hierarchii służbowej, pomoc udzielana przez jednego człowieka drugiemu (zwanego MENTEE, dzięki czemu może on poczynić znaczny postęp w wiedzy, pracy zawodowej lub sposobie myślenia” [Clutterbuck 2002, s. 13].

W związku z tym MENTORING polega na „sprawowaniu opieki nad pracownikiem na różnych etapach kariery przez wyznaczoną do tego celu osobę” [Aniszewska (red.) 2007, s. 75], zwaną MENTOREMMENTOR to ktoś, „kto pomaga komuś innemu nauczyć się rzeczy, których sam nauczyłby się gorzej, wolniej albo nie nauczyłby się w ogóle” [Luecke 2006, s. 120; Bell 2000, s. 133].

Zadaniem MENTORINGU jest stworzenie partnerskiej relacji między mistrzem i uczniem, opartej na procesach stymulowania, inspirowania i przywództwa,
mającej na celu odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia.

Jednak MENTORING, w przeciwieństwie np. do COACHINGU, skupia się na doradztwie, ewaluacji oraz pomocy w tworzeniu sukcesu podopiecznego [Syper 2008, s. 784].

MENTORING polega więc na udzielaniu rad, informacji lub wskazówek przez osobę, która ma doświadczenie, umiejętności lub praktyczną wiedzę, przydatne do osobistego i zawodowego rozwoju innego człowieka [Luecke 2006, s. 120].

Podstawowa różnica pomiędzy COACHEM a MENTOREM, polega na tym, że MENTOR był już tam, gdzie KLIENT/MENTEE podążą oraz to, że MENTOR jest ekspertem w dziedzinie, w jakiej pracuje z KLIENTEM/MENTEE

Różnice pomiędzy Mentoringiem a Coachingiem – opisałem tutaj ➡️ Coaching czy Mentoring?

Rodzaje współpracy mentoringowej

Executive Mentoring dla Kadry Zarządzającej, Przedsiębiorców i Zarządów

Doradztwo zawodowe, Konsulting, Poradnictwo i Mentoring Kariery Zawodowej

Mój pierwszy biznes, dla osób na etacie, myślących o własnej działalności

Business Mentoring, Doradztwo Strategiczne i Konsulting Biznesowy dla MŚP

Counselling - doradztwo, psychoedukacja i wsparcie psychologiczne

Interim Management, czasowe projekty dla Biznesu i Organizacji; RETAIL & FMCG

Zakres współpracy mentoringowej

Pracując korzystam z nowoczesnych metod dobierając je każdorazowo do indywidualnej sytuacji, potrzeb czy kontekstu, a także dzielę się własną praktyką i wiedzą wynikającą z 30 letniego doświadczenia zawodowego z obszarów: Retail, FMCG, dystrybucja, sprzedaż, handel międzynarodowy, negocjacje, zakupy, eksport, marketing, HR, logistyka, audyt, kontroling, finanse, edukacja.

Holistyczny rozwój kompetencji przywódczych i liderskich

Komunikacja interpersonalna, wyzwania i konflikty w zespole

Coachingowy Styl Przywództwa, programy mentoringowe

Diagnoza działalności, identyfikacja potencjałów, minimalizacja ryzyka

Kreatywne strategie, wizje i scenariusze rozwojowe

Handlowe i biznesowe modele Przedsiębiorstw

Rozwój i ekspansja działalności

Zarządzanie zmianą w organizacji

Skuteczna komunikacja

Jesteś zainteresowana/any współpracą? Zarezerwuj niezobowiązującą konsultację; rozmowa telefoniczna lub on-line; 45'.

Moja misja w Mentoringu biznesowym

🔴 Moją misją i wartością, jest wsparcie ludzi w stworzeniu – nowoczesnych na miarę aktualnych czasów – miejsc pracy, w których odnajdą się różnorodne, wielopokoleniowe i wielokulturowe zespoły pracowników.

Miejsc pracy gdzie błędy są nauką i podstawą do wyciągnięcia prawidłowych wniosków. Gdzie ludzie nie tylko planują i budżetują, ale działają, eksperymentują i modelują działania na podstawie doświadczeń i elastycznie oraz kreatywnie – dostosowują decyzje, do otaczającej nas rzeczywistości. 

Miejsc pracy gdzie są podejmowane strategiczne decyzje, bez nadmiernie rozbudowanych, ograniczających procedur, nawyków i rutyny.

Środowisk pracy z pracownikami skutecznymi, odpowiedzialnymi, zaangażowanymi i zmotywowanymi, będących ambasadorami produktów i usług, które wykonują. Pracowników z wizją, głębokim sensem wykonywanej pracy, z poczuciem własnej wartości.

Przykładowy proces współpracy w Mentoringu

Konsultacja - zanim zaczniemy

Wstępna konsultacja, na której chciałbym poznać sytuację, wstępne cele, założenia i oczekiwania. Na jej podstawie, przedstawię wstępny model współpracy.

Audyt i diagnoza - jak jest, a jak być może

Zrewidujemy, aktualną sytuację, Określimy zasoby, mocne strony oraz zdefiniujemy obszary do pracy. W tym celu, zaproponuję sprawdzone metody diagnostyczne.

Cele biznesowe - kierunki, efekty

Ustalimy plan pracy, metodologię oraz timing. Zwaloryzujemy założenia. Ustalimy jakie mają być efekty i końcowe korzyści.

Kreacja - nowy model

Ukształtujemy i wymodelujemy jak osiągniemy finalne efekty. Będę inspirował, prowokował, doradzał, kwestionował ... przesuwał granice czy zmieniał perspektywę.

Wdrożenie - plan działania

Przygotujemy i potwierdzimy etapy procesu. Sprecyzujemy zasoby, zaczniemy wdrażać rozwiązania, korygując na bieżąco działania.

Zamknięcie - wnioski i analizy

Podsumujemy projekt i proces wdrażania, porównamy z pierwotnymi założeniami. Ustalimy dalsze możliwe etapy rozwojowe.

Pracuję interdyscyplinarnie, łącząc - za zgodą Klientów/Klientek - różne metody. Dbam o partnerstwo, poufność i dyskrecję, stosując KODEKS ETYCZNY

Więcej o różnych zawodach pomocowych możesz przeczytać tutaj ➡️ „Jak wybrać metodę wsparcia? 
a tutaj ➡️ o różnicach między Mentoringiem a Coachingiem 

Referencje

Jesteś zainteresowana/any współpracą? Zarezerwuj niezobowiązującą konsultację; rozmowa telefoniczna lub on-line; 45'.

×

Dzień dobry,
Proszę o kontakt w wiadomości WhatsApp, lub mailem na tomasz.rudnicki@coachmentor.pl

× Kontakt WhatsApp lub e-mail