Narzędzie diagnozy kompetencji miękkich DISC D3

DISC kolo

Co to jest DISC D3

DISC D3

DISC D3 jest jednym z najbardziej czułych i kompleksowych narzędzi diagnostycznych na świecie, które pozwala odkryć preferowany styl myślenia i zachowania oraz styl komunikacji. Bada odporność na stres, osobisty system wartości i motywacji oraz to jak podejmujemy decyzje. To także narzędzie określające jakie role przyjmujemy w zespole.

Dzięki wynikom testu oraz sesji feedbackowej możemy stworzyć indywidulane kierunki rozwojowe dla siebie oraz całych zespołów

DISC D3 – to rzetelne i jedno z najbardziej przebadanych narzędzi na świecie, obejmujące próbę 9.765 osób z 33 krajów, 25% to grupa polska. 

DISC D3 to 4 raporty DISC, TEAMS, VALUES i BAI, a jego wyniki bazują, na potencjale badanego. 

DISC (style zachowań) diagnozuje: styl komunikacji, poziom decyzyjności, samodzielność, reakcję na zmianę, odporność na stres, sposób organizacji pracy, wartości wnoszone do zespołu.

TEAMS mierzy 5 ról zespołowych, wskazujących na te, które badany preferuje pełnić w zespole. Poddając badaniu wszystkich członków zespołu, widzimy, ,które z tych ról dominują w zespole, a których brakuje, aby zespół osiągał jeszcze lepsze efekty. 

VALUES diagnozuje wewnętrzny system wartości, którymi kieruje się badany przy podejmowaniu decyzji. 

BAI mierzy 6 postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki. 

DISC D3 i jego elementy

DISC – dlaczego robię to, co robię, mówię to, co mówię, jak reaguję na zmiany, jak buduję relacje, jak bardzo skupiam się na ludziach a jak na zadaniach, co jest moim celem, jakie wartości wnoszę do zespołu?

TEAMS – jaką rolę w zespole chciałbym pełnić i w których zadaniach będę najbardziej efektywny?

VALUES – jakimi wartościami się kieruję, podejmując decyzje?

BAI – co mnie motywuje, co daje mi poczucie spełnienia, satysfakcję z tego, co robię?

DISC

Style zachowań diagnozowane przez narzędzie DISC to:

D = Dominujący (ang. Dominant), lubiący wyzwania. Styl „D” jest decyzyjny, zdeterminowany do realizacji celu, lubiący konfrontację, zwykle dyrektywny. Skupiony na poszukiwaniu rozwiązania i niekiedy niecierpliwy. „Dominujący” to indywidualista, osoba otwarta i skoncentrowana na wykonaniu zadania.

I = Wpływowy (ang. Influencing), inspirujący. Styl „I” cechują optymizm i otwartość. „Wpływowy” jest zawsze bardzo spontaniczny i często działa pod wpływem chwili. Niekiedy może być słabszym menadżerem ze względu na to, że przedkłada ludzi i relacje nad obowiązki. Osoba posiadająca styl „I” często lubi być w centrum zainteresowania. Niezwykle ważne jest dla niej nawiązywanie kontaktu z innymi, zawieranie znajomości.

S = Stały (ang. Steady), lojalny. Osoba posiadająca styl „S” w swoim życiu koncentruje się na relacjach i bardzo mocno przywiązuje do tych, którzy są jej najbliżsi. „Stały” jest praktyczny i ceni sobie podejmowanie decyzji zespołowo. Zazwyczaj nie dokonuje gwałtownych zmian, natomiast potrafi być z innymi na dobre i na złe. Styl „S” cechuje opór wobec nagłych zmian, a w sytuacjach kryzysowych – pasywny rodzaj agresji.

C = Sumienny (ang. Compliant), ostrożny, dokładny. Osoba posiadająca styl „C” jest bardzo precyzyjna, ceni fakty i konkretne zadania. Nie wchodzi w bliższe relacje, dopóki nie poczuje się komfortowo w danym środowisku. Styl ten jest introwertyczny i często analityczny. „Sumienny” posiada zdolność bardzo realistycznego podchodzenia do spraw, jednak przez style „D” i „I” może być odbierany jako pesymista. Osoby posiadające styl „C” same siebie postrzegają przede wszystkim właśnie jako realistów.

Obszary badania DISC D3?

 • diagnoza stylu komunikacji
 • diagnoza stylu sprzedaży i obsługi klienta
 • diagnoza preferowanych ról zespołowych
 • diagnoza wartości i postaw
 • motywacja zachowań
 • pomoc w rekrutacji
 • rozwój kompetencji liderskich
 • komunikacja zmiany
 • planowanie ścieżki kariery
 • identyfikacja źródła spadku zaangażowania
 • diagnoza źródła konfliktu
 • rozwój talentów
 •  

Co określa i mierzy test kompetencji DISC?

 • Mocne strony pracownika i co go motywuje do osiągania jeszcze lepszych wyników?
 • Jak poradzi sobie w trudnych, kryzysowych sytuacjach?
 • Postrzeganie zmiany – jako szansę czy przeszkodę? Jak szybko dostosowuje się do zmian?
 • Postawa przyjmowana wobec obowiązujących standardów i procedur?
 • Jak próbuje wpłynąć na zachowania innych, czy przekonać ich do swoich racji?
 • Według jakiego klucza dobiera argumenty w rozmowie?

TEAMS

Raport z badania DISC TEAMS, diagnozuje preferowane role reprezentowane w zespole oraz style myślenia.

T = Kreator (ang. Theorist). To osoba zawsze pełna pomysłów. Świetnie się sprawdza podczas burzy mózgów, a także podczas tworzenia nowych rozwiązań. Niezwykle spontaniczna – szybciej wpada na nowe pomysły niż realizuje zadania. Zwykle bardzo dobrze nadaje się do pracy w dziale marketingu lub karier, gdzie nie można się obejść bez kreatywności i spontaniczności.

E = Realizator (ang. Executor). Jest osobą, która lubi pracować zgodnie z planem. Zależy jej na doprowadzeniu do końca każdego rozpoczętego zadania. Ceni sobie logiczne myślenie i działanie. Może nie jest zbyt pomysłowa, ale potrafi świetnie działać, kiedy zna cel danego zadania.

A = Analityk (ang. Analyst). To osoba lubiąca udoskonalać i usprawniać. Analityk chętnie „bada na nowo”, szuka sposobów na eliminację błędów i usterek, a także na polepszenie jakości. Stawia na kontrolę uzyskiwanych wyników. Wielu księgowych, programistów i researcherów ceni sobie tę rolę w środowisku pracowniczym.

M = Koordynator (ang. Manager). Jest osobą, która potrafi nadzorować wieloaspektową pracę w biurze, nad projektem itp. Nie skupia się w dużym stopniu na udoskonaleniach, ponieważ zależy jej przede wszystkim na stabilności i minimalizacji ryzyka. Koordynator stanowi często syntezę pozostałych podstawowych stylów TEAMS, przy czym żaden z nich nie dominuje w jego zachowaniu.

S = Strateg (ang. Strategist). To osoba, dla której liczą się postęp i rozwój. Bardzo dobrze radzi sobie z pokonywaniem różnych wyzwań. Lubi wykorzystywać zdobytą wiedzę i doświadczenie w tworzeniu rzetelnego planu, zapewniającego sukces oraz postęp. Strateg stawia przede wszystkim na dynamiczne działania.

VALUES

DISC VALUES to kluczowe wartości w środowisku pracy, których niedopasowanie między pracownikami może sprawiać sporo trudności. Oto krótki opis zachowań, reprezentujących poszczególne wartości:

L = Lojalność (ang. Loyalty). Osoba posiadająca wysoki poziom tej wartości ceni sobie tradycje, codzienne rytuały oraz relacje z innymi. Zwykle potrzebuje więcej czasu na zmiany. Najłatwiej jest zatrzymać w firmie pracowników o wysokim poziomie tej wartości.

E = Równość (ang. Equality). Nie chodzi tutaj o równość w odniesieniu do rasy, koloru skóry, wyznania, pochodzenia, orientacji seksualnej itp., ale o równość w kwestii wynagrodzenia i podziału obowiązków.
Osoba posiadająca wysoki poziom tej wartości traktuje każdego w taki sam sposób, bez względu na wyniki osiągane w pracy. Jest na przykład skłonna powiedzieć: „Jeśli wszyscy pracujemy 10 lat na tym samym stanowisku, powinniśmy otrzymywać taką samą pensję, nawet jeśli niektórzy z nas są bardziej efektywni niż inni.” Może nadmiernie skupiać się na konkretnych przypadkach niż rzeczywiście być produktywna. Taka osoba natomiast świetnie sprawdzi się w roli opiekuna czy pracownika medycznego, czyli w przypadku, kiedy wszystkim pacjentom należy poświęcić tyle samo uwagi.

P = Niezależność (ang. Personal Freedom). Osoba z wysokim poziomem tej wartości uwielbia żyć chwilą i realizować zadania na swój własny sposób. To często także nonkonformista. Zarządzanie taką osobą bywa trudne, jednak zazwyczaj świetnie sprawdza się w kwestii poszukiwania i pozyskiwania nowych obszarów, a także myślenia nieszablonowego.

J = Uczciwość (ang. Justice). Osoba posiadająca wysoki poziom tej wartości lubi rozwiązania, które zadowolą wszystkich i potrafi z łatwością się dostosować do zmiany otoczenia i sytuacji. Liczy się dla niej naprawianie nieprawidłowości i podkreślanie wagi właściwych rozwiązań. Nie znosi sytuacji, które są niesprawiedliwe lub sprzeczne z jej poczuciem uczciwości. Styl ten stanowi niemal przeciwieństwo wartości, jaką jest równość.

+ BAI

Behavioral Attitude Index (BAI) mierzy siłę 6 postaw w miejscu pracy – wewnętrzne motywacje, które przekładają się na wyniki. 
Wynik badania daje odpowiedź na pytanie:

Co mnie motywuje, co daje mi poczucie spełnienia, satysfakcję z tego, co robię?

I = Wewnętrzny spokój (ang. Inner Awareness). To postawa, którą charakteryzuje pełne zapału poszukiwanie powołania i życiowej misji. Osoba o wysokim poziomie wewnętrznego spokoju może być bardzo uduchowiona, zaangażowana w medytację oraz pracę nad sobą. W życiu liczy się dla niej poszukiwanie głębokiego sensu, prawdy i równowagi.

S = Solidarność (ang. Social). Osoba o wysokim poziomie poczucia solidarności dąży do pomocy innym i troski o ich potrzeby.

P = Wpływ (ang. Power). Osoba posiadająca znaczny wpływ odczuwa potrzebę władzy, wysokiej pozycji, a także pragnienie kontrolowania innych.

E = Ekonomia (ang. Economic). To osoba skoncentrowana na biznesie, dążąca do osiągania jak najlepszych rezultatów i realizacji jak najkorzystniejszych inwestycji.

A = Artyzm (ang. Artistic). To osoba pasjonująca się sztuką, muzyką, która dąży do wyrażania siebie i swojej kreatywności.

K = Wiedza (ang. Knowledge). To osoba dążąca do zdobywania oraz zgłębiania wiedzy na wszelkie interesujące ją tematy.

Dla kogo badanie DISC D3?

To badanie jest dla Ciebie, jeśli chcesz:

 • zatrudnić za pierwszym razem właściwą osobę na konkretne stanowisko lub zatrzymać najlepszych pracowników
 • podnieść efektywność zespołu
 • rozdzielić zadania w zgodzie z tym, w czym pracownicy będą najbardziej efektywni 
 • szybko i skutecznie wdrożyć zmiany w zespole/firmie
 • rozwiązać konflikt w zespole
 • rozwijać umiejętności przywódcze 

Copyright@EFFECTIVENESS/PeopleKeys

po więcej informacji zapraszam na stronę ➡️ EFFECTIVENESS

Oferta diagnozy kompetencji DISC D3

Decydując się na wykonanie badania DISC D3 otrzymasz:

 1. Obszerne 4 raporty DISC + TEAMS + VALUES + BAI, otrzymane na podstawie testów wykonanych online
 2. 1,5 godzinną sesję rozwojową, coachingową, mentoringową, doradczą lub konsultingową, podczas której omówimy i zinterpretujemy wyniki diagnozy. 
 3. Wizję oraz kierunki rozwojowe dla Ciebie i/lub Twojego zespołu – jeśli zdecydujesz się na badanie większej ilości osób. 
 4. Sesję rozwojową poprowadzi Tomasz Rudnicki – certyfikowany konsultant DISC D3, doświadczony praktyk w biznesie, a także Coach, Mentor i Counsellor w obszarach Life i Business. 
 5. Cena pełnej wersji badania DISC D3 to 430, 00 zł  + 1,5 h sesja rozwojowa 300,00 zł; razem to 730,00 zł 
 6. Dostępne inne warianty badania, w różnych cenach: DISC, DISC short, DISC D3 short, DISC D3 sales, DISC D3 SALES short, MAPA ZESPOŁU, 360 Indicator
Tomasz R 34 www j

"Diagnoza kompetencji DISC D3"

Prowadzący sesję rozwojową po badaniu 
 – Tomasz Rudnicki 
Kategoria – assessment, badanie, HR, coaching, kompetencje miękkie, przywództwo

DISC D3

Jesteś zainteresowana/any współpracą? Zapraszam do rezerwacji niezobowiązującej konsultacji on-line, lub telefonicznej.

×

Dzień dobry,
Proszę o kontakt w wiadomości WhatsApp, lub mailem na tomasz.rudnicki@coachmentor.pl

× Kontakt WhatsApp lub e-mail