Od kilku lat w Polsce, według osobistych i subiektywnych obserwacji, słowo onboarding oraz procesy z nim związane, nabierają coraz większego znaczenia.

Potrzeba, a wręcz konieczność prawidłowego przebiegu okresu adaptacyjnego, jest jednym z kluczowych czynników wpływających na sukces organizacji.
I choć pojęcie to nie jest nowe – wcześniej po prostu nie było nazywane w Polsce „onboarding-iem” – nadal pozostaje niedoceniane.

Jednym z rozwiązań jest program mentoringowy dla nowozatrudnionych. To złożony proces, którego czas stworzenia i wdrożenia zależy od wielu czynników
i jest procesem angażującym znaczną część zespołu. Można, go przygotować i wdrożyć etapami. Oprzeć na zasobach własnych, lub posiłkować się wsparciem specjalistów zewnętrznych.

Efektem finalnym tego procesu powinno być ograniczenie fluktuacji pracowników – szczególnie w okresie pierwszych kilku, kilkunastu miesięcy od zatrudnienia oraz wypracowanie trwałych rozwiązań, które wpiszą się w DNA kultury organizacyjnej.

Kluczowe aspekty, takiego programu powinny obejmować:
 

🔴 autentyczne zaangażowanie osób kluczowych w organizacji

🔴 wielopoziomowe podejście, zarówno formalne jak i nieformalne

🔴 nie czynienie pracowników działów HR jedynymi architektami i odpowiedzialnymi w tym zakresie

🔴 elastyczność w podejściu – są różne typy osobowości, co w praktyce oznacza różne reakcje oraz potrzeby

🔴 opracowanie strategii komunikacji interpersonalnej

🔴 odpowiednie rozwiązania IT, które mogą wspomóc – ale nie zastąpić komunikację

🔴 odpowiedni dobór opiekunów (tzw. „buddy”) i rozgraniczenie ich roli, w stosunku do roli bezpośredniego przełożonego

🔴 szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności emocjonalnej

🔴 monitorowanie procesu, w tym feedback od nowozatrudnionej osoby, przełożonego oraz opiekuna.

🔴 spójność w procesie rekrutacji – onboarding-u, a także, co bardzo ważne offboarding-u oraz outplacement-u

oraz, co wyraźnie zrozumiałem na podstawie wielu lat pracy w dużych organizacjach

🔴 wyraźne rozróżnienie polityki personalnej od kultury organizacyjnej. Ta druga, tworzy się i buduje latami, bardzo mocno wiążąc się postawą, jaką reprezentują przedstawiciele Kadry Kierowniczej

Poszukujesz więcej inspiracji o dojrzałym przywództwie, zapraszam do lektury  ➡️ Inspirujący LIDER

Chcesz udostępnić

może zainteresujesz innych

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Zapraszam do mojej społeczności

×

Dzień dobry,
Proszę o kontakt w wiadomości WhatsApp, lub mailem na tomasz.rudnicki@coachmentor.pl

× Kontakt WhatsApp lub e-mail