Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszaniu tempa rozwoju
i polepszania efektów działania. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania,
podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. 

~ definicja coachingu według ICF – International Coach Federation

Po 25 latach pracy głównie dla K O R P O R A C J I, przechodząc drogę od managera, przez dyrektorów do rady nadzorczej będąc na kontrakcie w Centralnej Azji, coraz wyraźniej czułem, że coś mnie uwiera…

Wróciłem do Polski, przez kilka miesięcy, starałem się odnaleźć w biurze centrali. Z każdym kolejnym tygodniem było jednak trudniej. Zacząłem się rozglądać.
Co dalej i którędy udać się w dalszą podróż zawodową…

Coaching „znałem” w wersji korporacyjnej. Przybierał on różne formy zależnie od osób, które go „uprawiały”. Często cele oraz planowane efekty,
były podporządkowywane organizacji oraz korzyściom jakie miał osiągnąć biznes. Sam człowiek, był często na drugim planie. Relacje były hierarchiczne.
Zdarzały się pseudo motywujące spotkania, mniej lub bardziej ukryte manipulacje, jednostronne rozmowy podsumowujące, show i wystąpienia na scenie,
czy też zebrania z publicznym napiętnowaniem… 

Szukając nowego zawodu, chciałem się rozwijać, ale chciałem również korzystać z zebranego doświadczenia. Ponad 25 lat doświadczenia zawodowego,
stało się barwną biblioteką, z której uczyłem się – na różnych poziomach – relacji psychologiczno-społecznych pomiędzy ludźmi. W miarę rozwoju zawodowego, poszerzania wiedzy i nabywanego doświadczenia, coraz bliższy stawał się dla mnie model pracy biznesowo – rozwojowej. Ważne dla mnie było, by w pracy koncentrować się na rozwoju jednostki – czyli najważniejszym składniku w organizacji – człowieku.
To sprawiło, że zdecydowałem się na dalszy rozwój w dziedzinie
coachingu.

Otworzyłem własną działalność ➡️ Meritum Consulting. Zacząłem świadczyć usługi doradztwa strategicznego oraz biznesowego konsultingu – po za granicą Polski.
Odejście z korporacji, okazało się bardzo dużym wyzwaniem. Nie rozumiałem do końca, na co się zdecydowałem i jakie będą tego konsekwencje.
Wiele miesięcy trwał proces „oczyszczania”. Moja postawa życiowa ulegała wyraźnej przemianie. To był trudny i głęboki proces.
Coaching okazał się w tej przemianie bardzo pomocny. Dziś wiem, że było warto. 

Decydując się na dalszy rozwój oraz przekwalifikowanie, które planowałem, wiedziałem, że potrzebuję nowych kompetencji i umiejętności.
Przeszukiwałem kierunki studiów, programy szkół, instytutów, brałem pod uwagę również różnego rodzaju kursy. Chciałem poszerzyć wiedzę, aby móc
lepiej pracować z ludźmi. Potrzebowałem wyjść po za strefę schematów i powtarzalnych sytuacji. Zrozumiałem, co oznacza strefa komfortu, i że bez jej opuszczenia nie będzie rozwoju. 

Spośród wielu możliwości, moją uwagę przykuła ➡️ Szkoła Coachów Meritum. Po za merytoryczną prezentacją i opiniami absolwentów, nie bez znaczenia
była dla mnie nazwa MERITUM 😀. Jedna rozmowa z Małgorzatą Misztal wystarczyła do podjęcia decyzji. I to właśnie Małgorzata Misztal na zawsze pozostanie tą, która otworzyła przede mną WROTA COACHINGU

Miałem okazję uczyć się od Master Coachów ICF, oprócz wspomnianej Małgorzaty Misztal, zajęcia prowadził Łukasz Kuźma oraz „nestorka” Urszula Sadomska,
z którą miałem okazję odbyć swoją pierwszą, ćwiczeniową sesję coachingową, a także otrzymać ocenę i recenzję sesji, którą przeprowadziłem w ramach egzaminu końcowego. 

W Szkole Coachów Meritum miałem okazję wymazać błędne przekonania – wyniesione z korporacji – o tym co to jest coaching.
Program jest akredytowany przez ➡️  ICF, międzynarodową organizację, która potwierdza kompetencje zawodowe COACHA, a dla klientów stanowi gwarancję profesjonalizmu, etyki i wiarygodności. 

ICF definiuje trzy poziomy kompetencyjne coacha, uzależnione od praktyki i wykształcenia. 

 
 1. Poziom ACC (Associate Certified Coach) odpowiada praktyce w wymiarze minimum 100 godzin sesji coachingowych i 60 godzin szkolenia
 2. Poziom PCC (Professional Certified Coach) odpowiada praktyce w wymiarze minimum 500 godzin sesji coachingowych i 125 godzin szkolenia
 3. Poziom MCC (Master Certified Coach) odpowiada praktyce w wymiarze minimum 2500 godzin sesji coachingowych i 200 godzin szkolenia

Bardzo duży nacisk w programie, został położony na Kluczowe Kompetencje Coacha ICF, do których należą:

 • zgodność z wytycznymi Kodeksu Etycznego i standardami zawodu coacha
 • uzgodnienie kontraktu coachingu
 • budowanie zaufania i poczucia bezpieczeństwa klienta
 • obecność coachingowa
 • aktywne słuchanie
 • pytania sięgające sedna
 • bezpośrednia komunikacja
 • budowanie świadomości 
 • projektowanie działań
 • planowanie i wytyczanie celów
 • zarządzanie postępami i zaangażowaniem

więcej o kompetencjach coacha określonych przez ICF tutaj ➡️ Kompetencje Coacha

Kolejnym fundamentem była znajomość ➡️ Kodeksu Etycznego. Traktującego o odpowiedzialności:

 •  wobec klientów
 • za praktykę zawodową
 • za profesjonalizm
 • i wobec społeczeństwa. 

Wyposażony w główne kompetencje i znajomość kodeksu etycznego, mogłem ruszyć dalej. Kilka kluczowych lekcji jakie otrzymałem to: 

🔴 Coaching jest partnerską relacją Coacha i Osoby coachowanej. 
🔴 Klient jest ok, taki jaki jest
🔴 Klient jest źródłem zasobów
🔴 Osoba coachowana musi tego chcieć i być gotowa na zmiany
🔴 Klient jest twórcą własnego życia 
🔴 To Klient decyduje o czym chce rozmawiać 
🔴 Klient podejmuje najlepszą decyzję w oparciu o posiadane zasoby 
🔴 Coaching dotyczy całego życia Klienta
🔴 i zmiana jest nieunikniona

Po za tym wiele nowych i inspirujących relacji, z bardzo ciekawymi ludźmi. Narzędzia i techniki coachingowe. Wiele godzin ćwiczeń, praktyki i uczącej obserwacji.
Sesje demo, sesje mentoringowe, superwizje i wiele, wiele cennych i niezapomnianych doświadczeń. 

Robert Dilts, który jest ważnym inspiratorem twórców Szkoły Coachów Meritum, powiedział że:

„Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia zamierzonych efektów,  a także ułatwienia im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespołach.
Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów),
promując rozwój nowych strategii myślenia i działania”. 

Kończąc ➡️ Szkołę Coachów Meritum otrzymałem certyfikat potwierdzający moje kompetencje i umiejętności na poziomie ACC ICF

W trakcie nauki zrozumiałem również, że coaching to nie tylko nowy zawód, kompetencje i umiejętności, to również osobisty rozwój i proces osobistej transformacji, jakiego sam zacząłem doświadczać. Kontynuowałem go, w kolejnych miesiącach i latach, kształcąc się i doskonaląc umiejętności coachingowe, podczas pracy
z klientami. Proces ten trwa nadal. 
Mój apetyt został rozbudzony, czułem niedosyt. Okazało się, że jest dużo, dużo więcej i dalej. Zacząłem rozumieć, że to droga. 

Ale o tym w kolejnym artykule, które niebawem „Krok II – Coaching PCC

Dziękuję moim nauczycielom i mentorom, za profesjonalną wiedzę, rzetelne ćwiczenia i praktykę, za wiele serca i otwartości, a w szczególności Urszuli Sadomskiej za wielką mądrość, Łukaszowi Kuźma za niekończące się możliwości, a Małgorzacie Misztal za ekologię i pokorę. 

 

#korpoRacyjnyRebeliant

Zapraszam do mojej społeczności

chcesz udostępnić

może zainteresujesz innych

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
×

Dzień dobry,
Proszę o kontakt w wiadomości WhatsApp, lub mailem na tomasz.rudnicki@coachmentor.pl

× Kontakt WhatsApp lub e-mail